Kingston DataTraveler Locker+ G3

Tart??mas?z dünyan?n en iyi USB belleklerini üretmekte olan Kingston’dan yeni sisteme sahip olan bir ürün daha tan?t?ld?. DataTraveler Locker+ G3 ad?yla tan?t?lm?? olan yeni USB bellek DTLPG3 kod ad?na sahipken beklendi?i gibi USB 3.0 giri?i kullan?yor ve ki?isel dosyalar? özel sistemle ?ifrelemekten kendi kendini güvenlik için kitlemeye kadar birçok üstün özelli?e sahip. ??te Kingston DataTraveler Locker+ G3 ?nceleme yaz?s?.

Kingston DataTraveler Locker+ G3, tüketicilere USB 3.0 h?z?nda en iyi ki?isel güvenli?i sa?lamak üzere veriler için parola korumas? ve donan?m ?ifrelemesi içeriyor. DTLPG3, 135MB/saniyeye kadar okuma h?z? ve 40MB/saniyeye kadar yazma h?z? ile önceki nesil DataTraveler Locker+ G2’ye oranla h?z?n? artt?r?yor. Cihazdaki dahili güvenliklerin hiçbiri uygulama kurulumu gerektirmiyor ve böylece kolayca kullan?labiliyor.

Kingston USB ?? Müdürü Andrew Ewing ?öyle konu?tu, “Tüketicilerin verilerini güvenli bir ?ekilde saklayabilece?i ki?isel güvenli?e yönelik bir USB 3.0 sürücü sunmaktan dolay? heyecan duymaktay?z. Hassas ki?isel belgelerini güvenli, kullan?m? kolay ve harika tasar?ma sahip olan bir USB sürücüde makul bir fiyata saklamak isteyenler için harika bir ürün.”

8GB, 16GB, 32GB ve 64GB depolama seçenekleriyle gelen DataTraveler Locker+ G3 be? y?l garanti deste?i sunuyor.

Kingston DataTraveler Locker+ G3 Özellikleri ve Teknik Özellikleri:

• Donan?m ?ifrelemesi: Verilerinizi güvende tutan en iyi ki?isel güvenlik

• Üstün Parola Korumas?: Yetkisiz eri?imleri önlemek için parola olu?turulabilir

• Kullan?m? Kolay: Uygulama kurulumu gerekmez

• Çok Yönlü: Mac OS X ve Windows sistemleriyle ayn? anda çal??abilir

• Güvenli: 10 geçersiz giri? i?leminden sonra sürücü kilitlenir ve formatlan?r

• ??k: Dahili anahtarl?k halkal? dayan?kl? metal muhafaza

• Destek: Windows® 8, Windows® 7, Vista®, XP & Mac OS X

• Garanti: Be? y?l garanti

• Kapasiteler: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

• H?z: USB 3.0 h?z?: 8GB: 80MB/s okuma, 10MB/s yazma
16GB: 135MB/s okuma, 20MB/s yazma
32GB–64GB: 135MB/s okuma, 40MB/s yazma
USB 2.0 h?z?: 8GB: 30MB/s okuma, 10MB/s yazma
16GB–64GB: 30MB/s okuma, 20MB/s yazma

• Ebatlar:60.56mm x 18.6 mm x 9.75 mm

• Minimum Sistem Gereksinimleri:

– USB 3.0 ve 2.0 uyumlu
– Kullan?m için iki (2) serbest ard???k sürücü harfi gereklidir****

• Çal??ma S?cakl???: 0°C ila 60°C

• Saklama S?cakl???: -20°C ila 85°C


0 Yorumlar