USB bellek denildi?inde ku?kusuz akla gelen ilk isim olan Kingston piyasaya yeni bir ürün daha sürdü. DataTraveller ailesine ba?l? olan yeni flash belle?in ad? Rubber 3.0 olarak adland?r?l?rken tasar?m?yla isminin oldukça uyumlu oldu?unu söyleyebiliriz. USB belleklere 3.0 teknolojisi geldikten sonra bir ça? atlama devri ya?and?. Bunu en iyi yapanlardan biri de tabi ki Kingston oldu ve Rubber 3.0 ile bunu zirveye ta??ma niyetinde. Kingston yeni modelini 16 GB’l?k bellek ile bizlere sundu. 16 GB’l?k bellek yeni bir USB bellek için az görülse de ço?u kullan?c? için oldukça yeterli.

USB 3.0 giri?i ile oldukça h?zl? bir performans sa?layan yeni nesil USB bellekler kullan?c?lar taraf?ndan art?k ilk tercih edilen sistem olurken gerçekten 2.0’a göre 2 kattan daha h?zl? çal??maktalar. ?öyle bir ?ey var ki Kingston Rubber 3.0′?n sadece 16 GB’l?k de?il, 32 ve 64 GB’l?k modelleri de bulunuyor ama onlar?n ülkemize gelmesi beklenmiyor. Saniyede 70 MB okuma kapasitesine sahip olan USB bellek 30 MB da yazma h?z?na sahip. A?a??daki görselde belle?in performans detaylar?n? daha net görebilirsiniz. Kingston Rubber 3.0 fiyat? 70 TL olarak belirlendi.


0 Yorumlar