src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/ucuz_iphone-300×225.png” alt=”” title=”ucuz_iphone” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-2782″ />

Ucuz iPhone haberleri aylard?r bizlere gelmekte, internette konu?ulmakta ama iPhone bunu her seferinde yalanl?yor. Bu konu hakk?nda son 2 ayd?r aç?klama yapmayan firman?n art?k yeni ucuz iPhonelar? bizlere sunaca?? kesinle?ti. Birkaç haftad?r telefondan yeni özellikler internete s?zd?r?l?rken daha önce ortaya at?lan bir iddia daha gerçek oldu. Daha önce iPhone için k?l?f üretmi? olan Tactus yeni ucuz iPhone’un arka kapak tasar?m? oldu?unu iddia ettikleri bir foto?raf yay?mlad?lar. Foto?rafta da gördü?ümüz gibi iPhone’un arka kapa?? plastik, Apple oldukça ucuz sat??a sunaca?? bu iPhone’larda i?çilikten ve kaliteden baya?? uzakla?acak gibi; yine de Apple kriterlerini görece?iz.

Foto?rafta gördü?ümüz arka kapa??n sadece beyaz rengi payla??lm?? durumda. Oysa bize Apple’?n sar?, k?rm?z?, mavi ve siyah renkleriyle hitap etmesi bekleniyor. Telefonun 3.5 inçlik retina ekran ile bizlerle bulu?turulaca?? beklenirken iddialara göre bu söylentiler de Apple’?n gizli kaynaklar? taraf?ndan do?rulanm?? durumda. Ucuz iPhone’lar?n Haziran ay?nda tüm dünyada ayn? anda sat??a sunulmas? bekleniyor, ama bakal?m Apple gerekli aç?klamay? ne zaman yapacak*


0 Yorumlar