lenovo_sisley

Çin’in ülkemizdeki en me?hur etiketi bizlere getirdi?i kopya teknolojik ürünler sayesinde geli?mi?tir. ?mitasyondan ileriye gitmeyi ba?arm?? olmas?na ra?men taklit etmekten çekinmeyen dü?ük s?n?f Çinli üreticilere bir bak?ma hak verebiliriz, ama dünyan?n en büyük telefon üreticisinin bir iPhone’u taklit etmesini akl?m?z cidden alm?yor. Evet, Lenovo iPhone 6’y? taklit eden, neredeyse ayn?s? olan bir telefon piyasaya sürmeye haz?rlan?yor: Lenovo Sisley.

Büyük benzerlik!

Lenovo taraf?ndan üretilece?i iddia edilen Sisley ad?ndaki ak?ll? telefon, resmen birebir iPhone 6 kopyas? olmu?. Hatta tasar?m?n iPhone 6’ya k?yasla biraz daha ba?ar?l? oldu?unu bile söyleyebiliriz. Zira telefonda d??a ç?k?k bir arka kamera halkas? bulunmuyor.

S?zd?r?lan telefonun özellikleri hakk?nda ise ?imdilik pek fazla detay bilinmiyor. 5 inç büyüklü?ünde ve 720p çözünürlükte bir IPS panelin kullan?ld??? telefonda ayr?ca arka tarafta 13 megapiksel, ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlükte kamera tercih edilmi?.

Telefon ayr?ca iPhone 6 ile ayn? kal?nl??a sahip yani sadece 6,9 mm. Telefonun ayn? iPhone 6 gibi hassas oldu?u da söyleniyor.


0 Yorumlar