fifa_15

Bu sene bar?nd?rd??? ligler aras?na uzun süredir yer vermedi?i Türkiye Süper Ligi’ni de ekleyen FIFA, bu iyi haberin yan?nda maalesef biraz üzüp Türkçe dil deste?ini oyuna yerle?tirmemi?ti. Ancak neredeyse 10 senedir Türkçle?etirme i?iyle u?ra?an bir ekip oyunu k?sa süre içinde Türkçe dosyalarla da adapte etti ve indirime açt?. Daha önceki FIFA versiyonlarda oyunun PC sürümüne pek özen gösterilmiyordu; bu sene EA’in i?i daha s?k? ?ekilde ele ald???n? da söyleyebiliriz.

FIFA 15’teki Türkçe eksikli?ini gideren grup ise Fifa exTReme oldu. Ekip oyunun ç?k???yla birlikte ba?latt??? FIFA 15 Türkçe yama çal??mas?n? geçti?imiz gün tamamlad? ve oyuncular?n kullan?m?na sundu.

Yama ile birlikte oyun içerisindeki ana menü, aç?klamalar, kontroller, gol sevinçleri, istatistikler, yetenek hareketleri, beceri oyunlar? ve modlar gibi birçok k?s?m art?k Türkçe olarak kar??m?za ç?kacak. Fifa 15 için yay?nlanan Türkçe yamay? bu sayfadan indirebilirsiniz. Yamay? indirmeden görmek isterseniz, a?a??daki videoya göz atabilirsiniz.


0 Yorumlar