src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/beslenme_cantasi.jpg” alt=”beslenme_cantasi” width=”320″ height=”301″ class=”alignnone size-full wp-image-3812″ />

2013 y?l?n?n ba??nda düzenlenmi? olan CES 2013’te tan?t?ld?ktan sonra Amerika ve Avrupa’da sat??a sunulmu? olan Lenovo ThinkPad Helix art?k Türkiye’deki raflarda da yerini ald?. Lenovo taraf?ndan üretilmi? olan cihaz Windows 8 i?letim sistemiyle birlikte sat??a sunulurken en çok ekran?yla cezbedici bir hal içinde. Ekran ters çevrildi?inde cihaz tablet kullan?m?na geçerken düz kullan?m?nda ise dizüstü bilgisayar olarak kar??m?za ç?k?yor. 10 saate kadar varan pil ömrüyle birlikte uzun süreli kullan?m sunan Lenovo ThinkPad Helix ultrabook performans?n? tablet platformuna da ta??rken 11.6 inçlik erkan?yla görüntü konusunda da hiçbir eksiklik bar?nd?rm?yor.

Lenovo ThinkPad Helix’in ekran? sök ve çevir i?levlerine uygun. Yani isterseniz ekran? yerinden ç?karabilir tablet olarak kullanabilirsiniz, isterseniz u?ra?may?p yine tek parça halinde ama sadece ekran?n? çevirerek de kullanabilirsiniz. Intel Core i?lemci ailesinden bir üyeyle gelecek olan Lenovo ThinkPad Helix 8 GB DDR3 i?lemciye sahip ve 256 GB da SSD diskle birlikte geliyor. Cihaz?n en çok be?enilen yan? ise NFC deste?ini bulundurmas?, tabi bunun ülkemizde pek de kullan??l? olaca??n? söyleyemeyiz; belki birkaç sene sonra. Lenovo ThinkPad Helix fiyat konusuna gelirsek bu de?erlerin 1.679 dolardan ba?lay?p 1.999 dolara kadar ç?kt???n? söyleyebiliriz. Yani fiyat konusunda bizleri biraz zorlayacak.


0 Yorumlar