LG Ak?ll? Ampul Üretecek, Çevremizdeki cihazlar her geçen gün ak?llan?yor ve bize daha fazla yard?mc? olmaya ba?l?yor. Güney Koreli üretici LG’nin dün tan?tt??? yeni nesil LED lamba, Smart Lamp ile bu ak?llanma bir ad?m daha ileriye ta??n?yor.

Android ve iOS i?letim sistemlerine sahip tüm cihazlar ile uyumlu olarak çal??abilen Smart Lamp, telefonunuza gelen bildirimleri alg?lay?p, ortam ?????n? gelen bildirime göre de?i?tirebiliyor. Arama geldi?inde de yan?p sönerek telefon sahibini uyaran Smart Lamp, cihaza Bluetooth ve WiFi arac?l???yla ba?lanabiliyor.

32 USD fiyat etiketine sahip olan Smart Lamp’in ?u an için sadece Güney Kore’de sat??a ç?kaca?? söylenirken, Türkiye ve geri kalan ülkelere gelip gelmeyece?i belirtilmemi?.


0 Yorumlar