LG Tab Book Duo

LG, tablet serisini geni?letmeye devam ediyor. Geçti?imiz seneden beri bir Tab Book serisi olu?turuldu bildi?iniz gibi ve dün de bu seriye yeni bir model daha eklendi. Windows i?letim sistemine sahip olan yeni nesil tabletin teknik özelliklerine bakt???m?zda orta segmente mensup oldu?unu görüyoruz. i5 i?lemcisiyle iyi bir performans sa?lamas? beklenen LG Tab Book Duo fiyat? olarak 670 dolar aç?kland?. Türkiye’ye gelmesi ilk etapta mümkün gözükmüyor ama ileri zamanlarda gelebilir.

Intel’in dört çekirdekli Core M adl? fans?z i?lemcisini ve Windows 8.1 i?letim sistemini kullanan cihaz, 10.1 inç IPS LCD ekrana ve 530 gram a??rl??a sahip. Rakiplerine oranla biraz a??r kalan cihaz, yan?nda harici klavye ile geliyor. Klavye ile Tab Book Duo’nun a??rl??? 792 grama ula??yor. Klavye eklenerek cihaz?n i?levselli?ini artt?rmaya çabalayan LG bunu ba?arm?? görünüyor ayn? zamanda klavyenin Bluetooth ile ba?ka cihazlara da ba?lanabildi?i belirtilmi? durumda.

11 saatlik pil ömrü

USB 3.0 ve HDMI giri?leri bulunan LG Tab Book Duo’nun en çok dikkat çeken özelli?i ise 11 saatlik batarya ömrü. LG, Tab Book Duo’nun tam dolu batarya ile 11 saate varan ?arj ömrü sundu?unu iddia ediyor. Güney Kore’de 670 dolara sat?lmaya ba?lanacak olan cihaz?n Kore d???na ç?k?p ç?kmayaca?? hakk?nda henüz bir bilgi bulunmuyor.


0 Yorumlar