src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/xboxone_ps4.jpg” alt=”xboxone_ps4″ width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-6267″ />

Neredeyse ayn? anda ç?k??lar?n? gerçekle?tiren ama ilk dönemde PS4’e oranla 100 dolar daha fazla bir etikete sahip olman?n yan? s?ra çözünürlük kalitesindeki dü?ü?le de geride kalan Xbox One’?n yüzü Sony’ye kar?? sonunda ilk kez güldü. Sadece Amerika’da de?il dünya genelinde sonuç böyle iken NPD geçti?imiz gün yapt??? bir aç?klamayla birlikte Sony’yi sat??larda geride b?rakt???n? aç?klad? Microsoft’un. Bu atakta konsolun fiyat?n?n dü?mesinin ve exclusive oyunlar?n ç?k???n? gerçekle?tirmesinin büyük bir pay? oldu?u kesin.

Konu ile ilgili Xbox’?n pazarlama sorumlulalar?ndan Mike Nichols da Xbox’un çok satt???n? bir ayl?k dilimde 1.2 milyon adet konsol satt???n? duyurdu. Microsoft geçti?imiz ayda yap?lan aç?klama ise 10 milyondan fazla Xbox da??t?m?n?n gerçekle?tirdiklerini aç?klam??t?. Firman?n yeni oyunlar?ndan biri olan Super Smash Bros(Wii U) Kas?m ay? boyunca 710 bin satarak en çok gelir kazanan oyunlardan biri olmay? ba?ard?. Microsoft’un uzun zamand?r bekledi?i bu durum hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?


0 Yorumlar