src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/linkedin_turkiye_yatirimi.jpg” alt=”” title=”linkedin_turkiye_yatirimi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1101″ />

2003 y?l?nda kurulan ve 9 senedir Türkiye’deki ofisiyle Türk i? hayat?ndakilere hizmet veren LinkedIn Türkiye yat?r?m?na ba?l?yor. Art?k Türkiye’ye daha çok önem vereceklerini dile getiren yöneticiler aras?nda Türk bir yönetici de bulunuyor.

Ali R?za Babao?lan, LinkedIn’de Key Accounts Manager görevini yürütüyor. Türkiye’deki yat?r?mlar?na h?z kazand?racaklar?n? söyleyen Babao?lan, sistemlerinde Türkiye’nin büyük ?irketlerinin bulundu?unu da sözlerine ekledi. LinkedIn’?n Avrupa bölgesinde i?lerini yürüten Ali R?za Babao?lan, 2009 senesinde Türkiye’nin en ba?ar?l? on gencinden biri olarak seçilmi?ti. Ayr?ca LinkedIn’in dünya çap?nda 200 milyondan fazla üyesi bulunuyor. teknoloji


0 Yorumlar