src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/google_glass_inceleme.jpg” alt=”” title=”google_glass_inceleme” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1098″ />

Google yine bir ilke imza att?. Bir sene önce aç?klad??? Google Glass teknolojisini New York Moda Haftas?’nda sahne alan mankenlerin üzerinde tan?tt?. Hem normal gözlük hem de internet ba?lant?s? sa?layan bu gözlük sayesinde sokakta dola??rken mail’lerinizi bile kontrol edebileceksiniz!

New York Moda Haftas?’ndaki mankenlerin gözlük olarak kulland??? Google Glass, 2014 y?l?nda sat??a sunulacak. Halen üzerinde çal???lan teknolojisiyle büyük ümitler vaad eden Google Glass’?n ilk sat?? fiyat? ise 1500 dolar olacak. Gözlü?ün i?levlerinden bahsedecek olursak hem normal gözlük gibi kullanabileceksiniz hem de foto?raf ve video çekebilecek, mesajla?abileceksiniz. Defilede kullan?lan gözlükler hakk?nda k?sa bir film çekilecek ve bu film Google+ üzerinden tüm internette payla??lacak.


0 Yorumlar