Logitech G710+ inceleme

src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/Logitech_g710.jpg” alt=”” title=”Logitech_g710″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1420″ />

Sadece oyunculara özel üretilen Logitech G710+ klavyesini biz de inceleme f?rsat? bulduk. Daha önce ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamalar klavyenin hem profesyonel hem de amatör oyunculara daha iyi deneyimler ya?ataca?? yönündeydi ve bu sözlerini bast?racak ba?ka bir söz yok diyebiliriz.

Sahiden oyuncular için tasarlanan klavye tasar?m? sayesinde oyuna daha çok odaklanman?z? da sa?l?yor. Ayr?ca yeni geli?tirilen sistem sayesinde normal klavyelerin aksine tu? komutlar?n? bilgisayara daha çabuk tan?mlatt?r?yor. Klavyede fark?na vard???m?z di?er bir özellik de tu?lardan neredeyse hiç ses ç?kmamas?. Üstelik bu klavyeyi al?rsan?z 1 ve 2 senelik garanti de kazanm?? oluyorsunuz.

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş