src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/windows_7_ie_10.jpg” alt=”” title=”windows_7_ie_10″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1417″ />

Windows 7 için Internet Explorer 10’un gelip gelmeyece?i uzun süredir internet haberlerimizi me?gul etmekteydi. Bu konu hakk?nda bizleri ayd?nlatan aç?klama sonunda Microsoft’tan geldi. ?lk zamanlarda Internet Explorer 10’un Windows 7 için uyumlu olmayaca??n? belirten yetkililer ger iad?m atm??a beenziyor.

Microsoft’tan dün yap?lan aç?klamaya göre Internet Explorer 10’un Windows 7’de kullan?lacak bir sürümü daha ç?kacak. Bu sürüm ise elimize 10 Kas?m tarihinde ula?acak. Ama 10 Kas?m tarihinde bizlere verilecek olan Internet Explorer 10’un tam sürüm mü yoksa beta sürüm mü olaca??n? henüz kimse bilmiyor. Windows 8 sisteminde ekran görüntüleri at?lan Internet Explorer arayüz bak?m?ndan be?enilip Windows 7 için de istenmi?ti.


0 Yorumlar