Mercedes, yeni arac?n?n lansman? için otomobili görünmez hale soktu.

F-Cell adl? arac?n çevre dostu oldu?unu kan?tlamak için reklam gere?i arac? görünmez yapan Mercedes’in reklam? hayranlar?n?n ilgisini çekti.

Mercedes araç için, hidrojenle çal??an çeki? sistemi kullanm??. Ancak sunulan raporlarda bu teknolojinin geli?ip ticarile?tirilmesine 2014 y?l?ndan öncesine tarih verilemiyor.


0 Yorumlar