Apple markas?n?n internet sitesini özellikle son haftalarda ziyaret edenler, bir sayaçla kar??la??yor. Bu sayaç Apple’?n verece?i ödülü belirleyecek.

?u s?ralar 25 milyar uygulama baraj?n? a?an Apple, bunu 25 milyar?nc? ki?iye verecekleri bir ödülle kutlayacak. ?ansl? ki?i belli oldu. Ancak firma 10.000 dolarl?k hediye çekinin sahibi olan bu ?ansl? ki?inin ad?n? henüz aç?klam?yor.

Talihli, iTunes Store, iBook Store ve App Store’da geçerli olan 10.000 dolarl?k hediye çekiyle bu ma?azalardan istedi?ini alabilecek.


0 Yorumlar