Microsoft Windows 8 bilindi?i gibi yakla??k 10 gün önce piyasaya sürüldü ve ?imdiden milyonlarca bilgisayara yüklendi bile. Tüm dünyada daha do?rusu daha çok Avrupa ve Amerika televizyonlar?nda reklamlar? dönen i?letim sistemi bugünden itibaren Türk televizyonlar?nda da boy göstermeye ba?lad?.

A?a??daki videoda Microsoft’un Windows 8’i ülkemizde tan?tmak için haz?rlad??? reklam filmi bulunuyor. Milyonlarca dolar harcanarak haz?rlanan i?letim sisteminin reklam? için de yine milyonlarca dolar harcand?. Windows 8’in reklam filminde Metro i?letim sistemi ve arayüzüne dair k?sa bilgiler edinebilirsiniz. ??te Microsoft Windows 8 videosu.


0 Yorumlar