src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/tablet.jpg” alt=”” title=”tablet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1498″ />

Teknoloji ilk önce bilgisayarlarla doruk zirvesine ula?t? ondan sonra ise cep telefonlar?na do?ru bu aralar büyük bir kay??ta. Ama biliyoruz ki önümüzdeki birkaç sene içinde piyasa sadece tabletler ve ak?ll? cep telefonlar? aras?nda olacak. Bunun için bir ara?t?rma yapan Google ilginç bir bilgiye ula?t?.

Tabletlerin en çok kulland??? i?letim sistemi olan Android’in yap?mc?s? Google yapt??? ara?t?rmada tabletlerin en çok yatakta kullan?ld???n? buldu. Tabletin kullan?m alanlar? yataklar?n d???nda kanepeler olarak gözüküyor. Bir di?er ilginç bilgi de tableti yeme ve içme aras?nda kullananlar?n oran?n?n yüzde 27 olmas?.


What's Your Reaction?

Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Nefret Nefret
0
Nefret
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Geyik Geyik
0
Geyik

0 Comments