Microsoft yeni model klavyeler, Microsoft, Windows 8 i?letim sistemi için Sculpt Ergonomic Desktop ve Sculpt Comfort Desktop olarak adland?rd??? klavyelerini tan?tt?. Farkl? ve de?i?ik tasar?m?yla tüm dikkatleri üstüne alan kablosuz Sculpt Ergonomic Desktop klavyenin orta k?sm?nda bir bo?luk bulunuyor. Bilgisayar ba??nda uzun saatler geçiren ki?iler için tasarlanm?? olan klavyede nümerik tu? tak?m? da yer al?yor. Klavye ile birlikte gelen fare ise rahat bir kullan?m? sunmay? amaçl?yor.

A?ustos ay? içerisinde tüketicilerin be?enisine ç?kacak olan Sculpt Ergonomic Desktop’un sat?? fiyat? 129,95 dolar. Klavye ile fareyi ayr? ayr? sat?n almak isterseniz klavye için 80,95, fare içinse 59,95 dolar ödemeniz gerekmekte. Microsoft taraf?ndan tan?t?lan di?er klavye seti ise Sculpt Comfort Desktop. Di?er klavyede oldu?u gibi bu klavye de konforlu bir yazmla deneyimi vadediyor. 79,95 dolardan bu ay içerisinde sat?lacak olan klavye seti di?er klavye setinde oldu?u gibi ayr? parça parça da piyasaya sunulacak. Yaln?zca klavyenin sat?? fiyat? 59,95, yaln?zca farenin sat?? fiyat? ise 39,95 dolar.


0 Yorumlar