Apple’?n iPhone ve Android i?letim sistemi kullanan di?er ak?ll? telefonlar için uygulama üreten Twitter, Foursquare ve Instagran gibi ?irketlerin, telefonlar?n adres rehberlerindeki bilgilere istedikleri zaman eri?im sa?layabildikleri ve bu bilgileri bilgisayarlar?nda depolad?klar? ortaya ç?kt?.

Bir yaz?l?m uzman?, geçti?imiz hafta sosyal ileti?im a?? Path’in, kullan?c?lar?na ait adres rehberlerini izin almadan sunucular?na yükledi?ini fark etti. Path, bu olay?n ard?ndan özür dileyerek toplanan tüm bilginin silinece?ini aç?klad?.


0 Yorumlar