src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/mobi.png” alt=”” title=”mobi” width=”225″ height=”273″ class=”alignleft size-full wp-image-121″ />Çok de?il bundan 6 ay önce günlük Android aktivasyonu 550 bin civar?ndayd?. Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi‘ne (MWC) kat?lan Google, günlük Android i?letim sistemi aktivasyon say?s?nda dikkat çekici rakamlar payla?t?.

Google Mobil ve Dijital ?çerik Bölümü Ba?kan Yard?mc?s? Andy Rubin’in payla?t??? rakamlara göre, günlük 850 bin Android i?letim sistemi aktif oluyor. Böylece günlük aktif edilme oran? geçen seneye göre yüzde 250 büyüme gösterdi?i ortaya ç?k?yor. Toplamda 12 milyonu tablet PC olmak üzere 300 milyon adet Android i?letim sistemli cihaz kullan?l?yor. Rubin, Kindle Fire’?n bu rakama dahil olmad???na dikkat çekiyor.


0 Yorumlar