Motto23 ‘ün yeni projesi Mobilci.com yay?n hayat?na ba?lad?. Web sitenize mobil sayfa m? dü?ünüyorsunuz? Hemen teman?z? seçin m.alanadiniz.com subdomain ile kullan?c?lar?n?z size ula?s?n.
Gerçek zamanl? tasar?m.
Yani, Mobilci’nin simülatörü sayesinde yapt???n her de?i?ikli?i an?nda görebileceksin. Ne yapt???n?z? bileceksiniz.

Sen kimsen siten de o…
Mobil siten, renginden ruhsar?na seni yans?t?r. ?stedi?in ?ablonu seçer, tarz?n? ortaya koyars?n;=)


0 Yorumlar