src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/msi_gk60i-300×184.jpg” alt=”” title=”msi_gk60i” width=”300″ height=”184″ class=”alignnone size-medium wp-image-2854″ />

Bilgisayar donan?m üreticilerinin en köklü ve en güvenilir isimlerinden biri olan MSI’dan bu sefer oyuncular?n i?ine yarayan bir donan?m geldi. Genelde çal??malar?n? anakart üzerine yapan MSI’?n yeni modeli bir klavye. MSI GK-601 kod ad? ile sat??a sunulan donan?m Cherry MX Red altyap?s?yla oyuncular?n ihtiyaç duydu?u her özelli?i daha detayl? hale getiriyor. 128 KB dahili haf?za bar?nd?ran klavye saniyenin katlarca a?a??s?nda bir tepkime süresine sahipken üzerinde tam 50 farkl? tu? bar?nd?r?yor.

Ana tu?lar?n yan? s?ra oyuncular?n oyun s?ras?nda masa üstüne dönmemesi için hayati önem ta??yan k?sayol tu?lar?n? da küçük bir bölmede bar?nd?ran MSI GK-601, USB N-Key Rollover teknolojisiyle bir tu? üzerinden 3’ten fazla komuta eri?me imkan? tan?yor. Bin 300 graml?k a??rl??a sahip olan klavyenin boyutlar? 460x162x30mm iken klavye üzerinde USB ve kulakl?k/mikrofon portlar? da bar?nd?r?yor. MSI GK-601 fiyat? ?u an için aç?klanm?? de?il. Yak?n zaman içerisinde piyasaya sunulmas? beklenen klavyenin iyi sat?? de?erleri yakalamas? beklenirken özellikle eSporun da geli?ti?i ülkemizde de ra?bet görmesi bekleniyor.


0 Yorumlar