class=”alignnone size-medium wp-image-628″ title=”palit-gtx670-jetstream-zotac-gtx670-amp” src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/05/palit-gtx670-jetstream-zotac-gtx670-amp-300×211.jpg” alt=”” width=”300″ height=”211″ />

 

Nvidia’n?n yeni nesil ekran kart? GTX 680’in ortaya ç?kmas?, di?er modellerin de gelece?inin adeta habercisiydi.

MSI, 28nm GeForce GTX670 GPU ve 2GB GDDR5 belle?e sahip yeni N670GTX-PM2D2GD5/OC  ekran kart?n?n ç?kaca??n? resmi olarak aç?klad?. GeForce 670, Nvidia’n?n GPU Boost teknolojisinin yard?m?yla grafik çekirde?inin oyun içi performans kullan?m?nda otomatik olarak ayarlanmas?n? sa?l?yor. Cihaz? e?er MSI Afterburner h?za??rtma arac?yla kullan?rsan?z saat aral??? de?erleri ve güç s?n?rlar?n?n de?i?tirilmesini sa?layabilirsiniz.

 


0 Yorumlar