2012’nin ilk çeyre?indeki cep telefonu sat??lar? 2011’in ayn? dönemine oranla dü?tü. Bu y?l?n ilk çeyre?inde 419.1 milyon ünitelik bir sat?? rakam? olan cep telefonlar?n?n bu rakam? geçen senenin yüzde 2’lik dü?mü? hali. Uzmanlar konu üzerindeki ara?t?rmalar?n? sürdürüyor.

Uzmanlara göre cep telefonu sat??lar?ndaki bu dü?ü?te en büyük pay ak?ll? telefonlarda. Ak?ll? telefonlar?n ?u anki sat?? rakam? 144.4 milyon ünite.

Firmalar aras?nda ise s?ralama ?öyle olu?mu?. Samsung 86.6 milyonla birinci, Nokia 83.2 milyon üniteyle ikinci, sadece ak?ll? telefon sat??? yapan Apple ise 33.1 milyon üniteyle üçüncü durumda.


0 Yorumlar