src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/neden_windows_8_kullanmaliyim-300×187.jpg” alt=”” title=”neden_windows_8_kullanmaliyim” width=”300″ height=”187″ class=”alignnone size-medium wp-image-1084″ />

Biz Windows 8’i test edenler ?imdi sizlere neden windows 8 kullanman?z gerekti?ini aç?klayaca??z. ?unun ?uras?nda Windows 8’in yay?mlanmas?na birkaç hafta kald? ve teknoloji takipçileri olarak son geli?meleri takip edip kullanmak ça??n ?artlar?ndan biri. E?er hala Windwos 8 ya da Windows 7 kullanmak aras?nda tereddüt ya??yorsan?z yaz?m?z? dikkatle okuyunuz.

Bundan önceki ç?kan versiyonlara göre Windows 8 çok daha ucuz olacak. Malum, önceki versiyonlar?n orjinallerinin kullan?lmad??? bir dönemde fiyatlar çok uçuktu. Ama art?k orjinal bir sürüm varsa elinzide 40 dolar ile Windows 8’i alabileceksiniz. Di?er bir neden ise sürücülerinizin boyutunu art?rabiliyor olman?z. E?er bir USB takarsan?z bilgisayar?n?za onun haf?zas?n? SSD’ye aktarabiliyor, bu sayede fazla ROM alan?ndan kurtulmu? oluyorsunuz. Sistemle gelecek olan yeni bir özellik de “yenile” tu?unun i?levinin art?r?lmas?. Art?k yenile tu?una bast???n?zda bilgisayar?n?z sadece o anki ekran? yenilemeyecek, eski bilgileri de her ihtimale kar?? geçici olarak saklayacak.


0 Yorumlar