src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/nokia_phablet-300×203.jpg” alt=”” title=”nokia_phablet” width=”300″ height=”203″ class=”alignnone size-medium wp-image-2773″ />

Lumia ve Windows Phone 8’le birlikte eski günlerini yava? yava? yakalamaya ba?layan Nokia’dan farkl? alanlara da yat?r?mlar geliyor. Üst segmentte yer alan telefonlar?n? Avrupa ve Amerika’da sat??a sunduktan sonra alt segmentleri de 2. s?n?f Güney Amerika ülkelerine gönderen Nokia ?imdi de yeni bir phablet için haz?rlan?yor. Cnet’ten gelen haberler bu yolu gösterirken onlar da kaynak olarak Financial Times’dan ismi aç?klanmayan bir yetkiliyi gösterdiler. Hem tablet hem ak?ll? telefon olarak kullan?lacak olan Nokia Phablet 2014 gelmeden bizlerle bulu?acka. ??te Nokia Phablet’in tahmini özellikleri.

?nternette dola?an bilgilere göre Nokia Lumia serisiyle birlikte gerçekten büyük bir güç yakalad? ve as?l kozunu bu phabletler ile piyasaya sürecek. Birçok yenilikle bizlerle bulu?turulaca??na inan?lan Nokia Phablet’in ekran boyutunun 5 inç olmas? beklenirken bunun Lumia serisi içerisine dahil edilip edilmeyece?i henüz bilinmiyor. Ayr?ca Nokia Phablet içerisinde PureView özelli?i de olmas? bekleniyor, yani s?n?rs?z kalitede foto?raf ve videolar burada da bizimle olacak. Apple ve Samsung’dan büyük darbeler yiyen Nokia bakal?m Phablet ile eski konumuna geri dönebilecek mi?


0 Yorumlar