Nokia X

Geride b?rakt???m?z sene Microsoft taraf?ndan sat?n al?nan Nokia, Windows Phone i?letim sistemli telefonlar üreterek bu olay? zaten çok önceden tahmin etmemizi sa?lam??t?. Uzun süredir de firman?n Android i?letim sistemli telefon ç?karaca?? konu?uluyor, internete birçok bilgi s?zd?r?l?yordu. Sonunda geride b?rakt???m?z gün resmi bir tan?t?m gerçekle?tirildi. Toplam üç farkl? Android Nokia telefon tan?t?ld?. Arayüz tasar?m?nda yine Windows Phone’dan tamamen vazgeçilmemi?.

Etklinlikte beklendi?i gibi tek bir Android’li model de?il, Nokia X, XL ve X+ adl? üç ayr? modelin duyurusu yap?d?. ?irkette k?demli ba?kan yard?mc?l??? görevini sürdüren Stephen Elop’un sunum yapt??? lansmanda, “Microsoft” vurgusu oldukça dikkat çekti.

“Microsoft, microsoft, microsoft…”

Hem Elop, hem de sunumda söz alan di?er Nokia yöneticileri sürekli Microsoft ve Microsoft servislerinden söz ederek, Android’li Nokia konusunda ?a?k?n olan kullan?c?lara da mesaj verdi. Sunumun YouTube’a eklenen 1 dakika 49 saniyelik bir bölümünde yöneticilerin tam 23 defa “Microsoft” dedi?i ve onlarca kez ?irketin servislerinden bahsetti?i görülüyor.

Android’li ama Microsoft servisleri kullan?yor

Nokia’n?n “Microsoft” konusundaki bu hassasiyeti Android ile Windows Phone üreticisi Nokia’y? ba?da?t?ramayan kullan?c?lara bir cevap anlam? ta??yor. Yöneticiler, s?k s?k tekrarlad?klar? ifadelerle ?irketin konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni Nokia X modellerinin özellikleri için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz.


0 Yorumlar