yotaphone

Bundan birkaç ay önce ilk haberi gelen ve Rusya hükümeti taraf?ndan da desteklenmekte olan YotaPhone projesi yava? yava? iyiden iyiye gün yüzüne ç?k?yor ve detaylar?n? görebiliyoruz. Son olarak telefon geçti?imiz günlerde bir fuarda kendini gösterdi. ShiftDelete ekibi de telefonu yak?ndan inceleme f?rsat? bulmu?. A?a??da telefonun elimizde bulunan bir videosu yer al?yor, daha yak?ndan incelememizi sa?l?yor bu video da.

Rusya kökenli Yota taraf?ndan üretilen YotaPhone Rusya’da, siyasi olarak, devlet kademesi taraf?ndan övülmesi, teknolojik olarak ise üzerinde iki ekran bar?nd?r?p bu ekranlardan bir tanesinin elektronik mürekkep teknolojisiyle farkl? bir kullan?m ve enerji tasarrufu sunmas?. Bu yenilikçi tasar?m Rusya Ba?bakan? Dimitri Medvedev’in de dikkatini çekmi?, Apple hayran? olmas?na ra?men YotaPhonu da kullanaca??n? söylemi?ti.

Yenisi için beklerken…

Yeni YotaPhone olukça güncel teknolojiler kullan?yor ve yak?ndan size anlatmak istedi?imiz bir üründü. Stand? ziyaret etti?imizde önce bir de eskisine bakal?m dedik ve videomuzu çekmeye ba?lad?k. Bak?n sonra ne oldu. ??te YotaPhone ?nceleme videosu, bol keyifli seyirler.


0 Yorumlar