src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/oblogi_nedir-300×240.png” alt=”” title=”oblogi_nedir” width=”300″ height=”240″ class=”alignnone size-medium wp-image-1309″ />

Türklerden yat?r?mlar ard? ard?na geliyo. Birkaç sene öncesine kadar pek düzgün internet sitesi ya da proje bulunmazken, hareketlilik ilk olarak portallarla, sonra oyunlarla ve ?imdi de sosyal a?larla ba?lad?. ?lk olarak Fizy dünya çap?nda bir etki yaratt? ve ?imdi de Oblogi geliyor.

Oblogi de Facebook veya di?er bildi?iniz sosyal siteler gibi bir hizmet verip ileti?imde kalmam?z? sa?layacak. Sadece Türk yat?r?m? olan bu projenin ön kay?tlar? bu aralar al?n?yor. Site tam olarak ise yak?n bir zamanda aç?l?? yapacak. Oblogi’nin kurucu ve giri?imcisi ise Levent Cem Aydan.


0 Yorumlar