src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/ibm_smartcamp_turkiye-300×183.jpg” alt=”” title=”ibm_smartcamp_turkiye” width=”300″ height=”183″ class=”alignnone size-medium wp-image-1306″ />

SmartCamp adl? yar??man?n Türkiye aya??nda kazanan isim Exa-Tech ?irketi oldu. Spor alan?na gerçekle?tirece?i yat?r?mlarla jürilerin be?enisini toplayarak birinci olmay? ba?aran Exa-Tech, IBM taraf?ndan 3 ay boyunca ücretsiz destek hizmeti alacak. Önümüzdeki günlerde Avrupa yar??mas? da düzenlenecek.

Yar??man?n ?stanbul aya?? Teknopark’ta yap?ld? ve büyük ilgi verdi seyirciler bak?m?ndan da. Sentio adl? projesiyle yo?un ilgi gören Exa-Tech’in yan?nda finale kat?lan ayr? 5 ?irket daha vard?. Exa-Tech’in yapaca?? i? ise basketbol ve amerikan futbolu üzerine olacak. Bu arada ?unu da belirtelim, bu yar??maya eski, yani 5 ya??ndan fazla olan ?irketler kat?l?m gerçekle?tiremiyor.


0 Yorumlar