src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/office_2013_ios_andorid-300×130.jpg” alt=”” title=”office_2013_ios_andorid” width=”300″ height=”130″ class=”alignnone size-medium wp-image-1339″ />

Geçti?imiz haftalarda Office 2013’ün iOS ve Android i?letim sistemlerini de destekleyece?i aç?klanm??t?. Daha önce MAC’e k?yak geçip onda da uyumlu hale getiren Microsoft, i?letim sistemi ve firma ayr?m? yapmadan tüm platformlarda liderli?i ele geçirmeyi planl?yor. Tabi ki tek rakipleri Linux hariç.

?unu da söyleyelim ki, Microsoft’un en iyi iki yaz?l?m var. Bunlar Windows ve Office. Microsoft’tan yap?lan aç?klamada Office uygulamalar?n?n iOS ve Android’e de gelece?i de do?ruland?. Bir di?er bize gelen haber de Windows Phone ve Symbian i?letim sistemlerinin de Office’i destekleyece?i yönünde. Microsoft Office 2013 ç?k?? tarihi olarak ise Mart 2013 bekleniyor.


0 Yorumlar