OLED ekranlar? Samsung, Sony’nin ve LG’nin tan?tt??? TV’ler d???nda sadece cep telefonlar?ndan biliyoruz. OLED’lerin tabletlere ve dijital kameralara gelece?i kesin olsa da, yeni teknolojinin ne kadar iyi oldu?u ve fiyat? hakk?nda çok fazla ?ey bilmiyoruz. Ancak makalemizde okuyacaklar?n?z, bunu de?i?tirecek.

Yeni bir TV almay? dü?ünüyorsan?z, OLED TV’leri beklemeli misiniz? OLED teknolojisinin avantajlar? nelerdir? OLED ekranlarla ilgili merak etti?iniz her ?eyi bu makalemizde cevaplamaya çal??aca??z.

Chip.com.tr


0 Yorumlar