OnePlus Two

?lk ç?kard??? telefon ile sat?? rekorlar? k?ran ( davetiye sistemine oranla ), bunun yan? s?ra fazlas?yla be?enilen OnePlus, yeni bir telefonu daha piyasaya sürmeye haz?rlan?yor. OnePlus One ile beklentileri oldukça üst seviyeye ç?karan firman?n yeni telefonunun ad? OnePlus Two olacak. Yukar?da ç?kmas? büyük muhtemel olan telefonun görüntüleri yer al?rken teknik özellikleri halen s?zd?r?labilmi? de?il. Ayr?ca gelen bilgiler aras?nda telefonun fiziksel arayüzünün özelle?tirilebilece?i yer al?yor.

Hat?rlayaca??n?z gibi One için, Bamboo stilinde benzeri bir ünite sat??a sunulmu? ancak Eylül ay?nda üretim band?ndaki sorunlar yüzünden aksesuar s?rra kadem basm??t?. ?irket daha önce StyleSwap koruyucu aksesuarlar?n ah?ap, denim ya da Kevlar gibi malzemelerden de üretilebilece?ini söylemi?ti.

Güçlü donan?m, uygun fiyat

Kaynaklar?n verdi?i bir di?er bilgi ise yeni OnePlus ak?ll? telefonun, di?er kontrats?z Android cihazlara göre çok daha ucuz olaca?? yönünde. Hatta telefon OnePlus One’a göre çok daha güçlü bir donan?mla gelse bile 500 dolar?n alt?nda bir fiyat etiketine sahip olacak. Son veri ise pek fazla detay içermiyor. Ürünün sat??a sunuldu?unda “?a??rtacak bir donan?m ile” gelece?inden bahsediliyor. ??in sevindirici taraf? ise cihaz için fazla beklemek zorunda da kalmayacakm???z.


0 Yorumlar