Dünyada geli?en pazarlar?n en h?zl? büyüyen ?irketi Peak Games, Suudi Arabistan’?n sosyal oyun devi Kammelna Games’i sat?n alarak dünyan?n en büyük iki geli?en pazar? olan Türkiye ve Ortado?u/Kuzey Afrika’daki (MENA) liderli?ini peki?tirdi.

Bu yeni sat?n almayla Ortado?u’nun popüler kart oyunu Baloot, Peak Games’in aralar?nda Okey, Okey Plus, 101 Plus gibi popüler oyunlar?n yan?nda Happy Farm gibi yay?nlanm?? oyunlar?n bulundu?u geni?leyen portföyüne kat?lm?? oldu.


0 Yorumlar