src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/PowerColor-Radeon-HD-7990-Devil13-300×173.jpg” alt=”” title=”PowerColor Radeon HD 7990 Devil13″ width=”300″ height=”173″ class=”alignnone size-medium wp-image-948″ />

AMD’nin bizi sab?rs?zland?rd??? PowerColor Radeon HD 7990 Devil13 modeli art?k piyasaya girmeye haz?r. Çift çekirdekli olan bu grafik i?lemcisinin kendine özel kasas? ve tasar?m? da var. 6 GB sanal belle?i olan bu ekran kart?n?n ?u an kald?ramayaca?? bir oyun sistemi geli?tirilemedi. Özellik bak?m?ndan NVIDIA GeForce GTX 690 ile benzerlik gösteren bu anakart?n di?erinden fark? ise özel tasar?m?. NVIDIA’n?n normal tipli ekran kartlar? gibi piyasaya sürmesi, Radeon için iyi bir f?rsat oldu.

384 bit veri yolu kullanan bu ekran kart? çift i?lemci ile bu say?y? 768’e ç?kar?yor. Normal ekran kartlar?ndan daha a??r olan bu ekran kart? için kasan?n içerisine bir destek yerle?tirilecek. DVI ve HDMI ç?k??? da olan ekran kart?nda s?n?rl? say?da üretilecek. Fiyat olarakn 899 ve 999 dolar aras?nda bir ??kk? seçeceklerini belirten ?irket yetkilileri 500 adet kart üretecek.


0 Yorumlar