src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ATIV-Q-300×168.png” alt=”ATIV Q” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3381″ />

Dün gerçekle?tirilen etkinlikte çok iyi bir ultrabook ve bir de tablet tan?tan Samsung’un as?l dikkati bu tableti ile üzerine çekti. Samsung ATIV Q ad?ndaki bu yeni tablet hem Windows 8 hem de Android i?letim sistemine sahip, böylelikle karars?z kalan ya da arada farkl?l?k isteyip ve iki i?ini bir arada yürütmek isteyenler için bir ilk niteli?inde tablet piyasaya sürdü. Tableti yeniden ba?latman?za gerek kalmadan bir i?letim sisteminden di?erine geçi? yapabiliyorsunuz. 13 inçlik ekran?yla yak?nda sat??a sunulacak olan tablet Türkiye’ye de gelecek.

Samsung ATIV Q 3200×1800 çözünürlü?ünde bir görüntü kalitesi sunuyor. Tablet konusunda daha önce pek fazla yat?r?mda bulunmayan Samsung gerçekten bir gün içinde çok büyük ad?mlar att?. ATIV Q’nun ?u ana kadar üretilen en kapsaml? tablet oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz. S-Pen kullan?m?n?n da bulunaca?? tablet Windows 8’i kesin kullanacak ama Android’in hangi sürümüyle gelecek o halen belli de?il. 2014’ün ba?lar?nda ?ngiltere’de sat??a sunulacak olan Samsung ATIV Q belli bir süre sonra tüm dünyaya sunulacak.


0 Yorumlar