src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ATIV-Tab-3-300×176.jpg” alt=”ATIV Tab 3″ width=”300″ height=”176″ class=”alignnone size-medium wp-image-3378″ />

Geride b?rakt???m?z gün gerçekle?tirdi?i etkinlikte teknoloji dünyas?na 3 yeni ürün birden tan?tan Samsung’un ikinci ürününü ele al?yoruz bu sefer. ?lk olarak bir ultrabook tan?tan Samsung o cihaz? elinde bulundurduklar? en iyi cihaz yapmak istiyor, ondan sonra ise Samsung ATIV Tab 3 geliyor. Tablet konusunda da iyi bir geli?me kaydeden Do?u Asyal? firma ATIV Tab’le iPad 3’e kafa tutmu?tu, ATIV Tab 3 daha iyi i?ler ba?arabilir. Özelliklerine bakt???m?zda bunun için bir engel bulunmuyor, ancak Apple’?n da yak?n zamanda yeni iPad’i satmaya ba?layaca??n? belirtelim.

ATIV Tab 3 10.1 inçlik ekran?yla gelecek ve 1366×768 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunacak. Atom i?lemci ile çal??acak olan mobil cihaz 2 GB Ram’e sahip olacak, yani orta segmentte oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz. Samsung bu tableti tan?t?rken bir de iddiada bulundu, söylediklerien göre ATIV Tab 3 dünyan?n en ince tableti ve sadece 8.2 mm kal?nl??a sahip. 64 GB dahili depolama alan? ile sat??a sunulacak olan ATIV Tab 3 fiyat? Türkiye’ye geldi?inde belli olacak ve bizler de sizlere aktaraca??z; tüm dünyada ayn? anda sat??a sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar