src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Samsung-Ativ-Q-300×225.jpg” alt=”Samsung Ativ Q” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-3542″ />

Tablet – Laptop karmas?nda iyi i?ler ç?kartmaya ba?layan Samsung bu alandaki yeni ürününü birkaç gün sonra sat??a sunuyor. ?lk olarak Almanya’daki raflarda yerini alacak olan Samsung Ativ Q da??t?lan bilgilerle birlikte fiyat?n? da belirledi. Dahili klavyeye sahip olan tablet yukar?daki foto?rafta da görebilece?iniz gibi bu klavyeyle birlikte fazlas?yla kullan??l?. 13.3 inç boyutunda ekrana sahip olan Samsung Ativ Q 3.200×1.800 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunuyor, bu da inç ba??na 275 piksel anlam?na geliyor.

??lemci konusunda 1.6 GHz’lik i5 seçimi yapan Samsung 4 GB DDR3 RAM’e sahip. Tabletin ön kameras? 720p kalitede görüntü kayd? gerçekle?tirebilirken 128 GB’l?k da dahili haf?zaya sahip; ancak depolama biriminin SSD mi yoksa HDD mi oldu?u konusunda henüz bir bilgi yok. Android 4.2.2 ve Windows 8 i?letim sistemleriyle birlikte gelecek olan Samsung Ativ Q fiyat? 1.599 euro olarak aç?kland?. ?u anda ön sipari?e aç?k olan tabletin ülkemizde sat??a sunulmas? beklenmiyor, hiç de?ilse önümüzdeki birkaç ay boyunca. Ancak gelirse Toshiba’n?n cihazlar?yla iyi bir yar?? içine girece?i kesin.


0 Yorumlar