Galaxy S4 Active Mini

Samsung’un yeni piyasaya sürmü? oldu?u tablet Samsung Galaxy Note 12.2 için sevindirici haberler geliyor. Mükemmel bir görüntü kalitesine sahip olan ekranla birlikte gelecek olan yeni nesil tabletin AnTuTu benchmark test sonuçlar? internet üzerinde yay?mlan?rken gelen bilgilere göre tablet Bluetooth SIG sertifikas? almay? da ba?arm?? durumda. A?a??da tabletin hem kar??la?t?rmas? hem de detayl? bir testi yer al?yor.

Samsung taraf?ndan geçti?imiz Eylül ay? içerisinde tan?t?lan Galaxy Note 12.2 hakk?nda bugüne kadar tek bildi?imiz ?ey 12.2 inç’lik 2560×1600 piksel destekli bir ekrana sahip olaca?? ve Exynos 5 Octa çipsetli i?lemci kullan?laca??yd?.

Bu durum bugün de?i?ti diyebiliriz. Bunu söylememizin nedeni ise AnTuTu test sonuçlar?n?n ortaya ç?kmas? ve cihaz?n Galaxy Note 10.1 ile kar??la?t?r?lmas?.

Samsung Galaxy Note 12.2_test

Yukar?daki görselde de görebilece?iniz üzere Galaxy Note 12.2, Android sanal makine i?letimi, bellek h?z? ve 3D grafikler konusunda Galaxy Note 10.1’i geride b?rakmay? ba?arm??. Fakat bellek i?lemesi ve i?lemci aritmeti?i gibi konularda Galaxy Note 10.1’in arkas?nda kalm??.

Yine de Galaxy Note 12.2 testten 35901 puan alarak, 33198 puanl? Galaxy Note 10.1’den daha iyi bir cihaz oldu?unu ortaya koymu? diyebiliriz. Tabii aradaki ufak fark?n biraz mide buland?r?c? oldu?u da bir gerçek.

Son olarak cihaz?n Exynos 5 Octa çipseti yerine Snapdragon 800 çipsetli bir i?lemci ile üretilece?i iddialar?n?n da ortal?kta dola?maya ba?lad???n? belirtelim ve haberimizi noktalayal?m.


0 Yorumlar