Samsung-kavisli-OLED-TV

Samsung kavisli OLED TV piyasaya ç?kt?, 55 inç ekrana sahip olan bu e?lence cihaz? 13 bin dolar gibi bir fiyat etiketi ta??yor. Üst düzey görüntü kalitesini arayanlar için yeni bir soluk anlam?na gelen bu TV seti Samsung’un “Kusursuz TV” sözünün de gerçe?e dönü?mü? hâli olarak nitelendiriliyor, her bir ekran üzerinde s?f?r say?da ölü piksel bulunuyor.

Samsung’un bu kavisli ve yeterince büyük OLED TV’sini izleyenler, ekran üzerindeki her bir nokta göze hemen hemen ayn? uzakl?kta bulunaca?? için, görüntülerden daha fazla etkilenecek. Kavisli yap? sayesinde düz ekranlarda kö?elere bak?l?nca gözlenen bozulman?n da önüne geçilmi? oluyor.


0 Yorumlar