src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Sharp-Mobius-Pad.png” alt=”Sharp Mobius Pad” width=”468″ height=”310″ class=”alignnone size-full wp-image-4067″ />

Dünyan?n en büyük teknoloji ?irketlerinden biri olarak gösterilen ama bilgisayar ve tablet piyasas?nda ismini pek de duyurmayan, bunun için çaba sarf etmeyen Sharp sonunda Windows 8 i?letim sistemine sahip olan bir tabletinin tan?t?m?n? gerçekle?tirdi. Japon firma tan?tt??? Sharp Mobius Pad ile firma içinde bir ilke imza atarken büyük ihtimalle tablete mükemmel özellikler ekleyecek. Sharp’?n ürünlerinde ne orta ne de dü?ük segment kulland???n?, her ?eyi en üst kalitede üretti?ini biliyoruz ki bunun en büyük örne?i mükemmel kaliteye sahip olan televizyonlar?. Global piyasada tabletin ve di?er mobil cihazlar?n al?p ba??n? gitmesiyle birlikte Sharp da bu sektörden geri kalmak istemedi?ini sonunda resmi olarak aç?klad?.

Yeni tan?t?lm?? olan Sharp Mobius Pad 10.1 inçlik bir ekrana sahip ve bu ekran?yla 2560×1600 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sa?l?yor. Dört çekirdekli Intel Atom i?lemcisiyle gelecek olan Sharp Mobius Pad arka yüzünde 1080p görüntü kalitesiyle video kayd? yapabilmekte olan bir kameraya sahip. ?u ana kadar Sharp Mobius Pad için aç?klanm?? bilgiler bunlarla s?n?rl?, yani ?imdilik Sharp Mobius Pad fiyat? hakk?nda da bilgi veremiyoruz ama bu bilgi bizlere ula?t???nda sizlere bildirece?iz. Tablet 2014 y?l?nda sat??a sunulacak, Türkiye için bilgi yok.


0 Yorumlar