src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/shots_of_me.jpg” alt=”shots_of_me” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4469″ />

Dünyan?n en çok kullan?lan foto?raf payla??m a??n?n Instagram oldu?undan kimsenin ?üphesi yok, ve bu yüzden durmadan kar??s?na yeni rakipler ç?k?yor. Yakla??k bir sene önce Facebook taraf?ndan 1 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan Instagram geçti?imiz hafta ilk reklam?n? da sisteme koyarken büyümesini hiç ara vermeden devam ettirmekte.

Foto?raflara özel efektler eklenebilen ve di?er sosyal a? kanallar?yla da ilintili çal??abilen Instagram’?n ard?ndan bu kez gözler bu alanda gözlerini yeni yeni açan bir uygulamaya, Shots of Me’ye çevrildi. Ünlü ?ark?c? Justin Bieber’?n tam 1.1 milyon dolar yat?r?mda bulundu?u söz konusu uygulama RockLive isimli bir ?irket taraf?ndan geli?tirildi.

Instagram ile ayn? kulvarda olan Shots of Me, farkl? olarak kullan?c?lar?n ak?ll? telefonlar?n?n ön kameralar?n? kullanarak kendilerini foto?raflamalar? ve bunu di?er takipçilerle payla?abilmeleri mant??? üzerine kurulu bir uygulama. Yani uygulama bir nevi kullan?c?lar?n vesikal?k foto?raflar?n?n ba?kalar?yla payla??labilmesi mant???n? ta??yor.

RockLive’in CEO’su John Shahidi, konuyla ilgili yapt??? aç?klamada kullan?c?lar?n di?er insanlar?n foto?raflar?na bakmaktan keyif ald???n? ve bundan hiç s?k?lmad?klar?n? gözlemlediklerini, bu do?rultuda böylesi bir uygulamay? hayata geçirdiklerini kaydetti.

?imdiden Justin Bieber gibi çok ünlü bir isimden yüklü miktarda para deste?i alan Shots of Me ?imdilik sadece iOS platformuna sunulmu? durumda ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.


0 Yorumlar