Ba?l??a bak?p da yan?lmay?n. Asl?nda Sony’nin PSP’ye Android sistem getirdi?i yok. Yurtd???nda üretilen bir PSP benzeri ürün piyasaya sürüldü. Hatta bu PSP’de Android sistemi de var! Android sistemle çal??an oyun konsolunun en güzel özelliklerinden biri de HDMI ç?k??? olmas?. Bu ç?k?? sayesinde oyunlar?n?z? dev ekranda bile oynayabileceksiniz.

HDMI ç?k??a sahip olan PSP Android, PSP’den daha iyi özelliklerin sahip olmas?na ra?men fiyat?yla insan?n ?ehvetini kabart?yor. Bu oyun konsolu sadece 66 dolara sat??a sunuldu. Henüz Türkiye’de sat???na ba?lanmayan konsolun gelip gelmeyece?i de belli de?il. 4 GB dahili belle?e sahip olan telefonun 512 MB sanal belle?i bulunuyor. Küçük bir oyun konsoluna göre iyi teknik özelliklerinin bulunmas? oyun s?ras?nda bir sorun ç?kartmayaca??n?n garantisini veriyor.


0 Yorumlar