sony-smartwatch-2

Sony SmartWatch 2 ile yeni bir hamle yap?yor, olay e?le?tirme için Bluetooth ve NFC deste?ine sahip olan saat üzerinden arama ve mesaj bilgilerine ek olarak Android uygulamalar?na da eri?ilebiliyor. T?pk? yeni duyurulan Xperia Z Ultra gibi suya dayan?kl? olan SmartWatch 2; saat, bildirim cihaz?, Android uygulamalar? için arayüz ve müzik için uzaktan kumanda görevlerini bir arada yerine getiriyor.

SmartWatch’un ilk versiyonunda plastik kullanan Sony, SmartWatch 2?de tercihini paslanmaz çelik ve alüminyumdan yana kullanm??. Böylelikle cihaz?n suya ve toza dayan?kl? olmas? için gereken IPS 57 standard? sa?lanm??. Ak?ll? saatin 1.6 inç’lik dokunmatik ekran?n?n 220 x 176 piksel çözünürlü?ünde oldu?u belirtilirken, SmartWatch 2?de ak?ll? telefon ve tabletlerle ba?lant? kurmak için Bluetooth 3.0 ve NFC destekleri bulunuyor. Android 4.0 ve üstü cihazlarda çal??mas? beklenen aksesuar?n tam ?arj?n ard?ndan dört günlük bir pil ömrüne sahip oldu?u ifade edildi. Paslanmaz çelik kay??? kullanmak istemeyenler diledikleri takdirde 24 mm. uzunlu?unda ba?ka bir kay?? kullanabilecek. SmartWatch 2 ak?ll? telefonla e?lendi?i zaman saat üzerinden mesaj ve arama bilgilerini, e-postalar?, Facebook ve Twitter bildirimlerini görmek mümkün olacak. Fiyat? henüz aç?klanmayan SmartWatch 2, y?l?n üçüncü çeyre?inde sat??a sunulacak.


0 Yorumlar