src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Sony-VAIO-Tap-11.jpg” alt=”Sony VAIO Tap 11″ width=”600″ height=”340″ class=”alignnone size-full wp-image-3998″ />

?lk olarak geçti?imiz haftalarda IFA 2013’te tan?t?lm?? olan Sony VAIO Tap 11’den daha detayl? bilgiler gelmeye ba?lad?. Fuarda kendine büyük bir stand ay?ran ve burada birçok yeni ürününü sergilemi? olan Sony ku?kusuz en çok bu ürünüyle dikkatleri üzerine toplad?. Tasar?m?yla ayn? Surface Pro’yu an?msatan Sony VAIO Tap 11 Intel’in dördüncü nesil i?lemcisi ile kullan?lacak. 11 inçlik ekran?yla 10809 çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunan yenil tablet harici olarak klavye de takabiliyor kendisine. Böylelikle isterseniz ultrabook gibi isterseniz de tablet gibi kullanabilirsiniz. ?imdi Sony VAIO Tap 11 özellikleri yaz?m?z? biraz daha derinlere indirip inceleme k?sm?na geçelim.

Intel i5 i?lemci kullanan Sony VAIO Tap 11’in kullan?m süresi alt? saate kadar ç?kabiliyor. Böyle iyi bir i?lemciyle bu kadar uzun süre kullan?m sunan tabletler aras?nda nadir olarak yer alan Sony VAIO Tap 11 fiyat? hakk?nda ?u ana kadar bir bilgi gelmi? de?il. Ayr?ca yeni nesil tabletin ne zaman hangi pazarlarda sat??a sunulaca?? hakk?nda da internete önceden bir bilgi s?zd?r?lamad?. Ancak bir de sevinçli bir haberimiz var. Intel’in yeni CEO’su Bryan Krzanich yapt??? aç?klamalarda yak?n zaman içerisinde Intel i?lemci kullanan tabletlerin 100 dolar?n alt?nda da sat??a sunulabilece?ini dile getirdi.


0 Yorumlar