src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/sony_xperia_e_dual.jpg” alt=”” title=”sony_xperia_e_dual” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1492″ />

Sadece Xperia ürünleri üzerine aç?lan bir blogda Sony’nin yeni yapaca?? hamlesi ortaya ç?kar?ld?. Yay?mlanan tabloda Sony’nin yeni ama daha önce hiç denenmemi? bir cihaz üzerinde çal??t??? aç?k olarak görülebiliyor. Ayr?ca cihaz?n ad? da resmi de?er kazand? diyebiliriz, Sony Xperia E Dual tablet.

Tablet Ice Cream Sandwich, yani Android i?letim sistemi kullanacak. Ve söylenenlere göre Sony Xperia E Dual tablet 1 GHz i?lemci ile bizlere bulu?acak. Çift sim kartla birlikte piyasaya ç?kmas? beklenen telefonun fiyat?n?n da özelliklere bak?l?rsa oldukça uygun olaca?? gözüküyor. Henüz resmi bir aç?klama gelmese de Sony taraf?ndan, heyecanl? bir bekleyi? ?imdiden bizleri sard?.


0 Yorumlar