src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/eta_devices.jpg” alt=”” title=”eta_devices” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1489″ />

Günümüzdeki çok geli?mi? ak?ll? telefonlar?n ku?kusuz en büyük sorunu çabuk tükenen ?arjlar?. Bu sorun Samsung’un ve Apple’?n telefonlar? dahil tüm dünyada ba? gösteriyor. ETA Devices adl? yabanc? bir firma bunun çözümünü bulmu? gibi gözüküyor ve yak?nda bu donan?m? bizlere sat??a sunacaklar.

Bataryalar?n ömrünü art?rmaya dair çal??malar?n?n sürdü?ü s?rada bu durumu fark ettiklerini belirten yetkililer bataryan?n ömrünün daha çok sinyal almaya çal???rken tükendi?ini aç?klad?lar. Bu yüzden ayr? bir donan?m tak?l?p bu donan?m daha az bir güçte çal??acak ve batarya ömrü yüzde yüzlük bir art?? ya?ayacak. ?u an piyasadaki telefonlar?n bataryalar?n?n yüzde 60? sinyalden kaybediyor.


0 Yorumlar