steam_machine

Üretti?i özel laptop serileri ve özel temalarla yak?ndan tan?d???m?z Alienware de kendi Steam Machine’inin detaylar?n? aç?klad?. Daha önce CES 2014’te tan?t?lm?? olan yeni oyun konsolundan bu sefer daha önemli bilgiler geldi. SteamOS i?letim sistemiyle sat??a sunulaca?? daha önce aç?klanan konsol SteamOS’ta ya?anan gecikme nedeniyle Windows 8.1 kullan?yor. SteamOS ç?kt???nda ise o sistemi de destekleyecek.

Standart donan?m
Intel’in Haswell mimarili Core i3 i?lemcisiyle gelecek Alienware Steam Machine, Nvidia Maxwell tabanl? grafik i?lemci ve 1600 MHz h?z?nda 4GB belle?e sahip olacak. Çift bant Wireless ve Bluetooth 4.0 çözümleri sunan cihazda HDMI giri? ve ç?k???, Gigabit ethernet kap?s?, optik ses ç?k??? ve iki?er adet USB 3.0 ve USB 2.0 ba?lant? kap?lar? da yer alacak.

Yükseltme seçenekleri
549 dolar fiyat etiketiyle sat??a sunulaca?? belirtilen üründe iste?e ba?l? donan?m yükseltme de mümkün olacak. Intel’in Core i5 ve Core i7 i?lemcileri, 8GB bellek ve 1 – 2 TB sabit disk gibi üst donan?mlar iste?e ba?l? seçimler aras?nda. Bakal?m Alienware’in Steam Machine’i oyuncular?n kalbini kazanabilecek mi?


0 Yorumlar