google

Son zamanlarda teknoloji sektörünün dev isimleri, yak?ndan tan?d???m?z isimler hakimiyetlerini art?rmak için sürekli bir sat?n alma içerisindeler. Google da en son yeni bir markay? daha sat?n ald?: Skybox. Skybox, bir uydu ?irketi. Robot çal??malar? üzerinde iyice yo?unla?m?? olan Google’?n ?imdi de bünyesine bir uydu firmas?n? katmas? uzay bilimine ne kadar de?er verdi?ini ortaya koyuyor. Skybox’? almak için 500 milyon dolarl?k bir ödemede bulunan Google, çok büyük ihtimalle bu uyduyla birlikte Maps ve Earth uygulamalar?na HD kalitesi getirecek.

Maps ve Earth için kullan?labilir
Google uydu görüntülerini ne amaçla kullanaca??n? aç?klamad? ancak bu konuda baz? tahminler bulunuyor. Bunlardan en muhtemeli ?irketin bu görüntüleri Google Maps ve Google Earth servislerini daha s?k güncellemekte kullanaca?? yönünde.
Ancak komplo teorisyenleri de bo? durmuyor. Bu zamana kadar robot teknolojisi ile gezegeni ele geçirece?i söylenen Google’?n hatta kendi deyimleri ile Büyük G’nin, bu teknolojiyi bizi daha iyi izlemek için kullanaca??n? iddia ediyorlar. Peki sizce Google Dünya hakimiyetini mi planl?yor?


0 Yorumlar