Valve’?n geçti?imiz günlerde duyurdu?u Steam’in uzaktan kumanda özelli?i, beta olmaktan ç?k?yor. Bu kullan?c?lar?n istedikleri zaman oyunu mobil cihazlar?ndan ve internet üzerinden istedikleri oyunun indirilmesi anlam?na geliyor.

Valve bu sistemi beta olarak hizmete sokmu?tu ama tüm haz?rl?klar? tamamlad? ve uzaktan kumanda özelli?iyle merakl?lar?n be?enisine sunmaya haz?rlan?yor.

Bu sayede, okulda, ofiste yan?n?zda bilgisayar?n?z olsun ya da olmas?n, yeni ç?kan oyunlar?, istedi?iniz oyunlar? an?nda indirmeye ba?lay?p ak?am eve döndü?ünüzde hemen oyunu oynayabileceksiniz.

 


0 Yorumlar